Đường dây treo cổ... Công ty.-Disk Vacuum Lọc. u Câu trả giá Cột đỏ
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Thêm
Trung tâm
Name
Hongen là một công ty khoa học và công nghệ bao gồm nghiên cứu khoa học, thiết kế, sản xuất, bán, lắp đặt và bán sau.Hồng Lâu từ phân tách, Bộ lọc hút bụi, Bộ lọc lọc đệm đĩa, máy quay đuôi, máy quay với chế độ khác đạt trình độ nâng cao, chủ yếu s ản xuất Cột phân tách, Bộ lọc Vacuum, Bộ lọc lọc đệm, máy xoay đuôi, máy xoay động thủy lực, xưởng trượt tuyết, xưởng trượt băng lớn, xưởng bóng lớn, v.v. Rất có hứng thú.