Spiral classifier "Tangshan Hongen Technological Co., Lt.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Vị: NHÀ>dự án>Thiết bị tách nước Ore>Hạng Trang>Hạng xoắn ốc

Hạng xoắn ốc

thời gian phát hành 6độc 69-4-22 0:00:

Giới thiệu:

Được.Hạng xoắn ốclà một loại thiết bị phân loại mà sử dụng nguyên tắc với tốc độ bồi thường khác nhau trong chất lỏng do các kích thước và các chiều lượng hạt rắn khác nhau, làm các nguyên liệu mỏ chảy tràn, và các nguyên liệu thô của các loại mìn chìm xuống đáy bể, và sau đó bị đẩy lên đỉnh bằng xoắn ốc để kết thúc các phân loại cơ khí.

Thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong phân tách của tôi, nó làm việc với cối xay Bóng để tạo một đường vòng kết nối để tách biệt cát quặng, hay phân loại cát quặng và đất nhỏ, hay để phun và nạp quặng.

Dữ liệu kỹ thuật:

thẻ:

Lùi lại;Máy treo vết Ore (Cột phân tách từ)

Kế'6306;FX Hydro cyclone