Hồng Kông tham dự triển lãm Iran. Tangshan Hongen Technological Co, Ltd.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Chức vụ: NHÀ>Tin tứcchi tiết

Hồng Kông tham gia triển lãm Iran

thời gian phát khẩu C67069-04-20

thẻ:

trước:Hồng Trung đã tham gia triển lãm mỏ Xingjian
tiếp:Hongen đã tham gia triển lãm Indonesia