Khách thăm công ty "Đường Sơn Hongen Technological Co, Ltd.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Chức vụ: NHÀ>Tin tứcchi tiết

Khách đến thăm Công ty

thời gian phát khẩu C67069-04-20

Khách hàng nước ngoài đến thăm công ty một loạt các cuộc viếng thăm và thảo luận s âu với các nhà lãnh đạo của công ty về sản phẩm.thẻ:

trước:Hồng Trung đã tham gia triển lãm căng thẳng