Contact "Tangshan Hongen Technological Co., Lt.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
liên lạc Mỹ

Liên
Liên

Đường Sơn Trảo Hongen Technological Co,Lt (Đường Sơn,Trung Quốc)

E-mail:chinahekj@126.com

Mob: Bà Phục sinh: 00 + 86 15176737778(WeChat)

Thêm: Bắc làng Jianzigu, mừng tòa nhà, Fengnano District, Tangshan City, tỉnh Hạ Bì.