Project Case (1) - Đường Sơn Hongen Technological Co., Lt.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Vị: nhắc lại:>Trường hợp dự án

Trường hợp dự án


Khách

Vụ án một

Thời gian hoạt động Mỏ Sắt thô

3000t /d

Tập trung sức mạnh Daily

2500t /d

Kiểu kim loại gốc

60.

Mức độ tập trung

Language

Mô tả đơn giản

Có hai người.Cuộn Bóngvà hai Quả bóng Mills của MQY2470 trong dòng s ản xuất phân chia nước, đã được thiết kế và xây dựng bởi công ty chúng tôi ở MI6, và đã bắt đầu s ản xuất tại bộ phận s àn Ngực
thẻ: