-Đường Sơn Hongen Technological Co., Lt.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
dự án

giới thiệu mã hóa:
Trường hợp dự án Trường hợp dự án Trường hợp dự án Các trường hợp khác
Tập tin RAW
Tập tin RAW
Trường hợp dự án
Tập tin RAW
Từng ngày có khả năng hủy diệt kim loại mạch:3000t /d;Daily capacity of Iron Concnt...
đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Tập tin RAW
Tập tin RAW
Trường hợp dự án
Tập tin RAW
Từng ngày có khả năng thầu sắt Ore:60000t /d;Daily capacity của đồng sắt...
đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Tập tin RAW
Tập tin RAW
Trường hợp dự án
Tập tin RAW
Từng ngày có khả năng hủy diệt kim loại Tự do
đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
Tập tin RAW
Tập tin RAW
Các trường hợp khác
Tập tin RAW
Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế trưởng thành và chuyên nghiệp đã thành công...
đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng